Kategorie      
Novinky
Online platby

Od 7.září 2023 můžete platit objednávky online, přímo platební kartou nebo se můžete přesměrovat přímo do vaší banky.   Službu poskytuje PayU.   A zároveň v provozovně přijímám mimo hotovosti i platební karty.   Jaroslav Klečka,...

více

Český národ - od historie po současnost

Úvod ANTIKVARIÁTČeský národ - od historie po současnost
Zobrazené produkty 1 - 27 z celkových 27
Životy posledních Rožmberků I. - Václav Březan

Životy posledních Rožmberků I. - Václav Březan

Životy posledních Rožmberků - díl první - život Viléma z Rožmberka. Kronika posledních rožmberských vladařů, příkladných představitelů české stavovské společnosti. Velikost a sláva Rožmberků vyrostly především z práce rožmberských poddaných. Proto jim autor věnoval takovou pozornost a ve svém díle jim dopřál nečekaně mnoho místa. Březanovo dílo patří k velmi bohatě zalidněným kronikám. Portrétuje nejen své protagonisty, ale zdařile a leckdy s humorem charakterizuje mnohé další postavy, šlechtice i lidi neurozené, velmože i chudáky. Přináší kritické postřehy o špičkách tehdejší společnosti, ale dovede vyjádřit hluboký soucit třeba nad nešťastným osudem obyčejného řemeslnického učně. Hluboký humanismus a svědomité úsilí o poznání pravdy patří k rysům, jež pozvedají Březanovo vyprávění nad úroveň strohého dějepisného pramene a dodávají mu přitažlivost i pro dnešního čtenáře.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Život v odboji: Autentické svědectví o osudech čs. vojáků za druhé světové války - Josef Beneš

Život v odboji: Autentické svědectví o osudech čs. vojáků za druhé světové války - Josef Beneš

O obsahu knihy napovídá podtitulek : autentické svědectví o osudech čs. vojáků za II. světové války

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Zápisník boží - Bohumil Černík

Zápisník boží - Bohumil Černík

Bohumil Černík byl soukromý zemědělec, politický vězeň a katolík z Vysočiny.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Zákopová válka - Yvette Heřtová

Zákopová válka - Yvette Heřtová

Monografie podrobně rekapituluje průběh první světové války od jejího vypuknutí v roce 1914 až po poslední ofenzivy roku 1918.

skladem
59,- Kč (2,69 €)
Z pokladnice příběhů království českého - Eduard Petiška

Z pokladnice příběhů království českého - Eduard Petiška

Soubor pověstí a příběhů vázaných na konkrétní místa na našem území. Pověsti jsou řazeny chronologicky tak, jak se vyvíjely dějiny naší země od bájných dob kněžny Libuše až po dobu vlády Jiřího z Poděbrad.

skladem
99,- Kč (4,50 €)
Z chalup a statků - Bohumil Černík

Z chalup a statků - Bohumil Černík

Bohumil Černík byl soukromý zemědělec, politický vězeň a katolík z Vysočiny.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Ututlané dějiny - Felix Krumlowský (p)

Ututlané dějiny - Felix Krumlowský (p)

Felix Krumlovský, autor několika pozoruhodných knížek o české historii, si vzal na paškál celkem 35 osobností, slavných Čechů a Moravanů, aby se podíval, na některé záhady, které jsou s nimi spojeny. Každá z těchto slavných osobností má svoji třináctou komnatu, do níž se nás pokusí zavést. Bude to vzrušující cesta do dávno minulých dějů, jež byly z nejrůznějších důvodů ututlány. Ukáže nám, že zdaleka ne všechno, co se o slavných Češích a Moravanech traduje, odpovídá skutečnosti. A historická pravda má v jejich případě někdy hodně podivnou podobu!

skladem
129,- Kč (5,87 €)
Tragédie v habsburském domě - Sigrid-Maria Größing

Tragédie v habsburském domě - Sigrid-Maria Größing

Rakouská historička a spisovatelka, která se zabývá dějinami habsburského rodu, se tentokrát zaměřila na tragické osudy jeho čtyř příslušníků. Autorka popsala životní příběh Marie Antoinetty (dcery císařovny Marie Terezie), Leopoldiny Brazilské (manželky panovníka Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarve), mexického císaře Maxmiliána I.( bratra císaře Františka Josefa I.) a posledního císaře habsburské monarchie Karla I. Jednotlivé příběhy jsou popsány velice podrobně a zároveň čtivě i pro laického čtenáře.

skladem
99,- Kč (4,50 €)
Terezín: Malá pevnost - Ghetto kniha -Táňa Kulišová & Otakar Tyl

Terezín: Malá pevnost - Ghetto kniha -Táňa Kulišová & Otakar Tyl

Fakta o největším koncentračním táboře v Československu

skladem
199,- Kč (9,05 €)
Ta naše krásná zem - Bohumil Černík

Ta naše krásná zem - Bohumil Černík

Bohumil Černík byl soukromý zemědělec, politický vězeň a katolík z Vysočiny.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti

Stalo se v době nesvobody a třídní nenávisti

Publikace k odhalení památníku obětem, popraveným v Jihlavě v létech 1950-1952

skladem
30,- Kč (1,37 €)
Se štítem a na štítě - Karel Lešanovský

Se štítem a na štítě - Karel Lešanovský

Zpráva o tom, jak českoslovenští skauti a skautky čelili komunistické zvůli a jak za to byli odměňováni. Z jejich výpovědí a jiných pramenů s pokornou úctou zpracoval a veřejnosti předkládá Karel Lešanovský.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Rudolf II. a jeho doba - Josef Janáček

Rudolf II. a jeho doba - Josef Janáček

Ve své nejnovější knize přistoupil Josef Janáček k zpracování životopisu císaře Rudolfa II. po svědomitém studiu dostupných pramenů. Vrací se k tematice, kterou se zabývá více než tři desítky let, a může proto zaujmout v mnohém směru vlastní postoj jak k životopisu císaře, tak k četným problémům rudolfínské epochy. Jeho plastický a výstižný portrét císaře Rudolfa II. je pozoruhodným příspěvkem k poznáni dynamického obsahu předbělohorské epochy.

skladem
149,- Kč (6,78 €)
Rudé temno nad Vysočinou - Bohumil Černík

Rudé temno nad Vysočinou - Bohumil Černík

Perzekuce zemědělců za dob komunismu. Bohumil Černík byl soukromý zemědělec, politický vězeň a katolík z Vysočiny.

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Osobnosti ducha českých dějin - Jiří Fidler & Pavel Bělina

Osobnosti ducha českých dějin - Jiří Fidler & Pavel Bělina

Další díl edice Odkaz, ve kterém se čtenáři seznámí s významnými muži, kteří v různých historických etapách určovali duch a rytmus doby. Kniha začíná portrétem legendárního pražského biskupa, později svatořečeného Vojtěcha, obsahuje kupř. medailony J. A. Komenského, V. M. Krameria, F. Kafky, J. Seiferta a mnoha dalších.

skladem
99,- Kč (4,50 €)
Nevěry Habsburků - Dynastie ve víru vášní - Robert Seydel

Nevěry Habsburků - Dynastie ve víru vášní - Robert Seydel

Vévoda Zikmund Tyrolský měl údajně 50 nemanželských dětí, císař Maximilián prý dokonce 70. Král Filip IV. byl v posteli s polovinou ženského pokolení Španělska a nepohrdl ani jeptiškou. Císař Josef I. nakazil manželku pohlavní chorobou. Manžel Marie Terezie byl erotoman. Císař Josef II. navštěvoval vídeňské bordely. Arcivévoda Leopold Ferdinand Salvátor dovlekl k oltáři dokonce prostitutku. Ženy z habsburského domu v tomto ohledu nikterak nezaostávaly za muži: Napoleonova manželka, Marie Louise, císaře podváděla s jednookým milencem. Luisa Saská utekla z domu s učitelem svých dětí. Dcera korunního prince Rudolfa byla rozmazlená uličnice, která se ani nesnažila své četné nevěry utajit. Arcivévodkyně Marie Josefa, matka posledního rakouského císaře Karla I., dokonce požádala císaře Františka Josefa I. o souhlas k své nevěře, když už měla dost eskapád notoricky nevěrného manžela arcivévody Otty.

skladem
129,- Kč (5,87 €)
Naše dějiny v datech - Jarmila Koudelková

Naše dějiny v datech - Jarmila Koudelková

Chronologie českých dějin od nejstaršího osídlení do roku 1981.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Muži a milenci českých královen - Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka & Jiří Mikulec

Muži a milenci českých královen - Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka & Jiří Mikulec

Historicky věrné portréty partnerů českých královen odhalují sňatkovou politiku předních evropských panovnických rodů.

skladem
149,- Kč (6,78 €)
Marie Terezie - nejmocnější panovnice Evropy - Vladimír Liška

Marie Terezie - nejmocnější panovnice Evropy - Vladimír Liška

Tato kniha mapuje období vlády jedné z nejvýznamnějších osobností osmnáctého století Marie Terezie. Autor si všímá klíčových okamžiků její vlády v kontextu překonávání vlivů středověkého pojímání státu i myšlení pozdního barokního období, charakteristického množstvím pověr a předsudků. Součástí publikace je i vykreslení takzvaných zázračných a jiných pozoruhodných událostí, jež se do tohoto období promítaly a které ovlivňovaly i vnitřní svět Marie Terezie či její vztahy k církvi a náboženství. Autor se proto zamýšlí i nad rozporuplností vlády této významné panovnice a nad jejími osobními přínosy reformního úsilí, jež je pro toto období příznačné.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Královny a kněžny české

Královny a kněžny české

Významné osobnosti královen a kněžen výrazně ovlivnily chod českých dějin. Jejich osudy ožívají v této knize perem našich předních historiků. Jedinečné dílo, bohaté barvitými a mnohdy vzrušujícími pohledy na málo známá místa naší minulosti, provázejí dobové obrazy i současná fotodokumentace.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
KATO: Příběh opravdového člověka - Přemysl Vachalovský & John Bok

KATO: Příběh opravdového člověka - Přemysl Vachalovský & John Bok

Tato publikace má za účel osvětlit nevědomou spolupráci Jana Kavana s StB na přelomu 60. a 70. let.

skladem
199,- Kč (9,05 €)
I pod oblohou je peklo - Milo Komínek

I pod oblohou je peklo - Milo Komínek

Ze zkušeností s komunistickou justicí, otřesnými poměry ve věznicích, táborech nucených prací a nelidskými "bachaři" vznikla kniha, která čtenáře nenechá na pochybách, že byla sdělena pravda, jakkoli neuvěřitelná. Kniha je historickým záznamem a svědectvím o zločinném charakteru komunistické strany. Naprosto oprávněné jsou hlasy, které žádají, aby KSČ byla prohlášena za zločineckou organizaci stejně, jako po válce německý nacismus. Více než 240 popravených, tisíce ubitých a umučených v komunistických koncentrácích a žalářích, statisíce zničených existencí, nezměrné utrpení téměř celého národa, dosud přesně nezjištěný počet zastřelených na hranicích jsou pro to dostatečným podkladem, nehledě k nevyčíslitelným škodám na národním hospodářství, přírodních zdrojích i morálce velké části národa.

skladem
400,- Kč (18,19 €)
Hovory s T. G. Masarykem - Karel Čapek

Hovory s T. G. Masarykem - Karel Čapek

Mimořádně ceněné dílo Karla Čapka vznikalo v letech 1928–1935 na základě rozhovorů s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. Spis vypovídá o prezidentově životě od dětství po jeho vstup do vysoké politiky. Seznámíme se s jeho pohledem na svět, s jeho ideály demokracie a humanismu a jeho politickými, náboženskými a filosofickými názory.

skladem
70,- Kč (3,19 €)
Hlas Boží, i hlas ďábla - Bohumil Černík

Hlas Boží, i hlas ďábla - Bohumil Černík

Pronásledování církve za doby komunismu, přehledy a popis systematické perzekuce. Osobní vzpomínky na věznění, výslechy, mučení a na přátele podobně pronásledované. Bohumil Černík byl soukromý zemědělec, politický vězeň a katolík z Vysočiny.

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Doznání - Artur London

Doznání - Artur London

Podtitul: V soukolí pražského procesu Dobová anotace: Zevrubný a otřesný dokument o metodách sovětských berijovských poradců a naší Bezpečnosti při inscenaci politického procesu s „protistátním centrem R. Slánského a spol.“ z pera jednoho z odsouzených na doživotí, tehdy náměstka ministra zahraničních věcí, který byl rehabilitován r. 1956 a žije nyní v Paříži.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Československo - příběh revoluce - František Rozhoň

Československo - příběh revoluce - František Rozhoň

Publikace k devadesátému výročí vzniku Československa

skladem
150,- Kč (6,82 €)
České země v době baroka - Jitka Lněničková

České země v době baroka - Jitka Lněničková

Jedna z mnoha knih literární série Dějiny v obrazech od Jitky Lněničkové.

skladem
150,- Kč (6,82 €)
Na stranu: produktů.
Copyright 2018 - 2023 © Zahrada.store