Kategorie      
Novinky
Expedice objednávek

Objednávky expeduji přímo na depo Zásilkovny, ušetří se tak 1-2 dny v dopravě. A to každé úterý, v případě nutnosti i v pátek.

více
Doprava zdarma

Objednávky nad 699,-Kč mají dopravu zdarma, ale pouze po platbě předem. 

více
Online platby

Od 7.září 2023 můžete platit objednávky online, přímo platební kartou nebo se můžete přesměrovat přímo do vaší banky.   Službu poskytuje PayU.   A zároveň v provozovně přijímám mimo hotovosti i platební karty.   Jaroslav Klečka,...

více
Minimální cena objednávky

Není stanovena, ale objednávka do 149,-Kč pouze po platbě předem

více

Reklamace

Základní informace


Nezasílejte zboží k reklamaci na dobírku, nebude odebráno. Zaslání v originálním balení není nutné, ovšem u zboží, které bylo zabaleno s ochrannými prvky, se doporučuje. O uznání reklamaci rozhoduje pouze prodejce. Zboží na reklamaci posílejte na adresu sídla Jaroslav Klečka, Pod Morávií 1315/5, 742 21 Kopřivnice


I.
Reklamace zboží poškozeného při přepravě


Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. V každém případě nejdříve kontaktovat dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Až na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, dodán nový výrobek nebo jiné finanční vyrovnání.

II.
Reklamace zboží - obecně


Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží.
Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhoduje prodávající. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

III.
Reklamace knih z oddělení "Knižní antikvariát"


Reklamovat lze pouze knihy nové (je to u nich uvedeno) a pouze s výrobní vadou. U každé knihy je uveden jejich stav a popis případného poškození.

 

IV.
Postup a podmínky pro uznání reklamace


Záruční doba na veškeré nové zboží je 24 měsíců, pokud životnost výrobku není kratší. Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup.
Spolu s vadným zbožím dodat platný záruční list (u těch, kde je uvedeno výrobní číslo) nebo prodejní doklad - paragon. Platným záručním listem se rozumí vyplněný záruční list - datum prodeje, typ a výrobní nebo sériové číslo zboží, razítko prodejce a jeho podpis. Neúplný nebo měněný záruční list je neplatný. Se zbožím zašlete i vyplněný Reklamační protokol. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká pokud :
~ kupující nedodržuje a neřídí se pokyny návodu k použití
~ pokud zařízení není funkční z důvodu chybné instalace
~ byl do zařízení proveden neodborný nebo neoprávněný zásah.
~ byla závada způsobena cizími látkami vniklými do zařízení.
~ vadu způsobil zákazník použitím výrobku v prostředí, pro které nebylo určeno.
~ vada vznikla mechanickým poškozením vinou zákazníka.
~ poškození vzniklo vlivem neodvratné události ( např. živelná pohroma )
~ zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napájecí zařízení.
~ byla poškozena nebo zcela odstraněna bezpečnostní plomba.
Pokud bude zjištěno že závada nespadá do záruky, hradí náklady na posouzení opravy a opravu zákazník.

 

V Kopřivnici dne 10.11.2021

Copyright 2018 - 2024 © Zahrada.store