Kategorie      

Učebnice a slovníky

Úvod Knižní antikvariátUčebnice a slovníky
Zobrazené produkty 1 - 16 z celkových 16
Výchova ke zdraví - Libuše Čeledová, Hynek Dolanský & Rostislav Čevela

Výchova ke zdraví - Libuše Čeledová, Hynek Dolanský & Rostislav Čevela

Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy je základní učebnicí pro vyučovací předmět veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Studenti v ní naleznou poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života apod.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery - José Silva

Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery - José Silva

Pomocí snadno osvojitelných technik objevte, jak spojovat logickou polovinu mysli s polovinou tvůrčí mysli, a zdokonalte své schopnosti soustředění, paměti a rozhodování.

kniha je skladem
79,- Kč (3,29 €)
První pomoc II. - Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Zuzana Číková, Eva Matějková & Jana Váňová

První pomoc II. - Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Zuzana Číková, Eva Matějková & Jana Váňová

Nová, moderní učebnice jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje studenty zdravotnických oborů i účastníky kurzů první pomoci s principy základní a rozšířené první pomoci. Kniha, která je doplněna modelovými úlohami, bohatou fotografickou dokumentací i kreslenými obrázky, naučí studenty rychle a kvalitně zachránit lidský život, ošetřit postiženého v extrémních situacích i umět komunikovat s dispečinkem integrovaného záchranného systému. Publikace, která vychází ve dvou dílech, obsahuje také platné vyhlášky a normativy, které se dané problematiky týkají. První díl obsahuje obecné poznatky - od vybavení příruční lékárny přes obvazovou techniku, polohování a transport raněných, bezvědomí, křečové stavy až po ošetřování ran. V druhém díle jsou postupy nutné k vyhodnocení a ošetření úrazů podle jednotlivých tělních systémů.

kniha je skladem
149,- Kč (6,21 €)
První pomoc I. - Jana Sedláčková, Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová & Zuzana Číková

První pomoc I. - Jana Sedláčková, Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová & Zuzana Číková

Nová, moderní učebnice jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje studenty zdravotnických oborů i účastníky kurzů první pomoci s principy základní a rozšířené první pomoci. Kniha, která je doplněna modelovými úlohami, bohatou fotografickou dokumentací i kreslenými obrázky, naučí studenty rychle a kvalitně zachránit lidský život, ošetřit postiženého v extrémních situacích i umět komunikovat s dispečinkem integrovaného záchranného systému.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Pravidla českého pravopisu - Školní vydání včetně dodatku - kolektiv autorů

Pravidla českého pravopisu - Školní vydání včetně dodatku - kolektiv autorů

Souhrnné vydání Pravidla českého pravopisu včetně dodatku. Vydáno Ústavem pro jazyk český AV ČR.

kniha je skladem
19,- Kč (0,79 €)
Praktický slovník medicíny - Martin Vokurka & Jan Hugo & Jiří Presl

Praktický slovník medicíny - Martin Vokurka & Jan Hugo & Jiří Presl

3.rozšířené vydání, 10 000 hesel, určeno pro širokou veřejnost.

kniha je skladem
399,- Kč (16,63 €)
Literatura - přehled středoškolského učiva - Taťána Polášková, Dagmar Milotová & Zuzana Dvořáková

Literatura - přehled středoškolského učiva - Taťána Polášková, Dagmar Milotová & Zuzana Dvořáková

Učebnice poslouží nejen při pravidelné výuce literatury, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. V úvodu kapitoly je vždy zařazen tzv. historicko-společenský kontext. V něm jsou představeny základní atributy daného literárního období, které bylo vždy spjato s dobovými společenskými, kulturními a politickými událostmi. Text doprovází množství obrázků, které mají studentům ujasnit pohled na probíranou problematiku a ukázat ji na příkladech.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika - Emanuel Svoboda & Karel Bartuška

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika - Emanuel Svoboda & Karel Bartuška

Úkolem této knihy je vysvětlit základní mechanické a tepelné vlastnosti látek. Probírá se zde pružnost a pevnost pevných látek, teplotní roztažnost těles různého skupenství, tepelné děje v plynech, povrchové vlastnosti kapalin, vnitřní energie, práce a teplo, termodynamické zákony apod.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění - Oldřich Lepil

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění - Oldřich Lepil

Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata k jejichž realizaci učebnice napomáhá.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

kniha je skladem
79,- Kč (3,29 €)
Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Učebnice pro střední školy "Dějiny novověku" jsou součástí uceleného komplexu učebnic dějepisu pro střední školy. Tato učebnice navazuje na publikaci Dějiny středověku a zahrnuje dějiny Evropy od roku 1600 do předvečeru 1.světové války

kniha je skladem
79,- Kč (3,29 €)
Dějiny 20.století - Jan a Jan Kuklíkovi

Dějiny 20.století - Jan a Jan Kuklíkovi

Učebnice pro střední školy "Dějiny 20.století" jsou součástí uceleného komplexu učebnic dějepisu pro střední školy. Tato učebnice završuje ediční řadu a zahrnuje dějiny Evropy od 1.světové války do rozpadu sovětského bloku.

bohužel vyprodáno
79,- Kč (3,29 €)
Dějepis pro střední odborné školy - Jaroslav Pátek & Jan Vratislav Čapek

Dějepis pro střední odborné školy - Jaroslav Pátek & Jan Vratislav Čapek

Jednodílná učebnice vychází z nových učebních osnov pro střední odborné školy. Těžištěm učebnice jsou dějiny evropské civilizace v kontextu světové historie. Zkušení autoři se snaží neustále hledat vztahy mezi významnými dějinnými okamžiky i propojení s naší současností. Předností učebnice je praktické členění na tři úrovně textu – základní učivo (pro nejnižší hodinovou dotaci), standardní text a rozšiřující učivo. K obohacení výuky jsou připojeny upravené dobové texty a zajímavosti s názvem Víte, že...? Otázky a úkoly uzavírají každou rozsáhlejší kapitolu, stejně jako Doporučení pro výuku pro potřeby učitelů je zařazeno na konci učebnice.

kniha je skladem
79,- Kč (3,29 €)
Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol - Věra Martinková & Jitka Černíková

Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol - Věra Martinková & Jitka Černíková

Čítanka navazující na Čítanku 1. Obsahuje výňatky z českých i světových děl spadajících do 19. století, rozdělených podle uměleckých směrů či skupin: romantismus, realismus, májovci, ruchovci, lumírovci. Poslední kapitola je věnována slovenské literatuře.

kniha je skladem
199,- Kč (8,29 €)
Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl - Aleš Mareček & Jaroslav Honza

Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl - Aleš Mareček & Jaroslav Honza

Druhý díl zahrnuje zbývající poznatky z obecné chemie, chemii přechodných prvků, úvod do studia organické chemie, uhlovodíky, jejich zdroje a názvosloví

kniha je skladem
129,- Kč (5,38 €)
Český jazyk - přehled středoškolského učiva - Drahuše Mašková

Český jazyk - přehled středoškolského učiva - Drahuše Mašková

Příprava k maturitě - zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.

kniha je skladem
99,- Kč (4,13 €)
Na stranu: produktů.

Nejprodávanější zboží v této kategorii

Copyright 2018 - 2021 © Zahrada.store