Kategorie      

Historie

Zobrazené produkty 1 - 40 z celkových 40
Ztracený svět - Josef Augusta

Ztracený svět - Josef Augusta

Autor zpřístupňuje dětem beletristickou formou v řadě příběhů paleontologické poznatky o životě pravěkých zvířat a o geologických epochách, ve kterých žila, od veleještěrů až po člověka doby kamenné.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Životy slavných českých vojevůdců - Jan Bauer

Životy slavných českých vojevůdců - Jan Bauer

Německý kancléř Bismarck prý řekl, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Není proto divu, že se našimi končinami přečasto přehnala válečná vřava. Češi v ní nebývali jen trpnými oběťmi, ale často vzdorovali nepříteli se zbraní v ruce. I u nás se rodili slavní vojevůdci, kteří si dobyli slávu ať už v boji za svoji zem, nebo v cizích službách. V této knize si budeme vyprávět vzrušující životní příběhy devíti slavných válečníků - přemyslovských knížat Břetislava I. a Soběslava I., krále Přemysla Otakara II., husitských hejtmanů Jana Žižky z Trocnova a Prokopa Holého, velitele stavovské armády Jindřicha Matyáše z Thurnu, generalissima Albrechta z Valdštejna a rakouských polních maršálů českého původu Karla Filipa Schwarzenberga a Jana Josefa Václava Radeckého.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Životy posledních Rožmberků I. - Václav Březan

Životy posledních Rožmberků I. - Václav Březan

Životy posledních Rožmberků - díl první - život Viléma z Rožmberka. Kronika posledních rožmberských vladařů, příkladných představitelů české stavovské společnosti. Velikost a sláva Rožmberků vyrostly především z práce rožmberských poddaných. Proto jim autor věnoval takovou pozornost a ve svém díle jim dopřál nečekaně mnoho místa. Březanovo dílo patří k velmi bohatě zalidněným kronikám. Portrétuje nejen své protagonisty, ale zdařile a leckdy s humorem charakterizuje mnohé další postavy, šlechtice i lidi neurozené, velmože i chudáky. Přináší kritické postřehy o špičkách tehdejší společnosti, ale dovede vyjádřit hluboký soucit třeba nad nešťastným osudem obyčejného řemeslnického učně. Hluboký humanismus a svědomité úsilí o poznání pravdy patří k rysům, jež pozvedají Březanovo vyprávění nad úroveň strohého dějepisného pramene a dodávají mu přitažlivost i pro dnešního čtenáře.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Zákopová válka - Yvette Heřtová

Zákopová válka - Yvette Heřtová

Monografie podrobně rekapituluje průběh první světové války od jejího vypuknutí v roce 1914 až po poslední ofenzivy roku 1918.

kniha je na prodej
59,- Kč (2,46 €)
Victoria & David Beckhamovi - Andrew Morton

Victoria & David Beckhamovi - Andrew Morton

Čtenář má možnost nahlédnout do soukromí a rodinného života Victorie a Davida Beckhamových, dozvědět se něco o jejich vztazích současných i minulých a také o aférách a skandálech.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Ve znamení temna - Jan Beneš

Ve znamení temna - Jan Beneš

Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu v letech 1918 - 1969. Napsáno podle práce Františka Augusta, pracovníka StB, který v roce 1968 defektoval (uprchl) na západ.

kniha je na prodej
149,- Kč (6,21 €)
Terezín: Malá pevnost - Ghetto kniha -Táňa Kulišová & Otakar Tyl

Terezín: Malá pevnost - Ghetto kniha -Táňa Kulišová & Otakar Tyl

Fakta o největším koncentračním táboře v Československu

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Tajnosti královských trůnů aneb vraždy, popravy a spiknutí - Jan Bauer

Tajnosti královských trůnů aneb vraždy, popravy a spiknutí - Jan Bauer

Zkušený autor literatury faktu Jan Bauer využil v této knize nejen svého celoživotního zájmu o historii, ale také mnohaletou zkušenost bulvárního novináře. Pokusil se nahlédnout za královské trůny, zda tam náhodou nenajde nějakou dosud zakrvácenou dýku, nebo něco do "černé kroniky" korunovaných hlav. Své příběhy začíná vraždou, která se odehrála v noci na záchodě a jejíž obětí se stal dávný český kníže Jaromír. Odskočil si do staré dobré Anglie, kde kdysi arcibiskup Tomáš Becket doplatil na to, že se zřekl králova přátelství. Rovněž zkusil pátrat po tajemném vrahovi posledního přemyslovského krále a zjišťoval, kdo chtěl otrávit Václava IV. Podrobně se zabýval všemi pražskými defenestracemi a zajímal se, proč musela zemřít půvabná Anna Boleynová a co se stalo s vrahem francouzského krále Jindřicha IV. Navarrského. Na Staroměstském náměstí sledoval popravu sedmadvaceti českých pánů, do Chebu ho zlákala krvavá likvidace vévody Valdštejna a v ponurých ruských věznicích se zase zajímal o podezřelé konce carevičů a carů. Nakonec se vydal do revolucí rozbořené Paříže, aby byl svědkem posledních týdnů a dnů života nešťastného krále Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty. Jeho knížka je sice poněkud krvavým, ale zato velice zajímavým čtenářským výletem do minulosti, napsaným svěžím a poutavým jazykem.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Tajemství námořních katastrof - Lev Nikolajevič Skrjagin

Tajemství námořních katastrof - Lev Nikolajevič Skrjagin

Historie mořeplavectví, záhadná zmizení nákladních lodí. Jak se z kavárny na Tower Street stala světoznámá pojišťovna Lloyd. Proč se potopila vlajková loď Vasa.

kniha je na prodej
89,- Kč (3,71 €)
Stručné dějiny československé - Zdeněk Kalista

Stručné dějiny československé - Zdeněk Kalista

Stručné dějiny vznikaly jako univerzitní přednášky bezprostředně po konci II.světové války (knižně vyšly v roce 1947) a byly psány jako vysokoškolská učebnice českých a slovenských dějin od jejich počátku do roku 1918. Toto vydání z roku 1992 je doplněno vydavateli za každou kapitolou o výběr nejdůležitější literatury, jímž chtějí vyjít vstříc zájemcům o další studium.

kniha je na prodej
149,- Kč (6,21 €)
Spiknutí za bílého dne - Hartwig Hausdorf

Spiknutí za bílého dne - Hartwig Hausdorf

Také ve druhém díle trilogie autor ukazuje, že mnohé události, a to i zcela nejnovějších dějin, se možná odehrály jinak, než jak nám je oficiálně předkládáno. Že jsme zkrátka veřejně obelháváni a úmyslně mateni. Jeden příklad takového děsivého spiknutí za všechny: Při pokusu zlikvidovat libyjského revolučního vůdce Muammara Kaddáfího bylo roku 1980 sestřeleno italské dopravní letadlo. Mnohé z 81 obětí by možná byly ještě naživu, kdyby představitelé NATO úmyslně nemátli zachránce. Italská justice zahájila vyšetřování pro velezradu, dva vojenští piloti projevili ochotu vypovídat. Ale jen několik dní předtím, než mohli být vyslechnuti, se jejich stroje srazily a oni spolu s mnoha dalšími zemřeli v ohnivém pekle v Ramsteinu. Autor řadí svá vyprávění opět chronologicky a sahají od starověku po nejnovější dobu. Nabízí tak čtenáři ojedinělou procházku světovými dějinami, kterou s ním bezpochyby rád projde.

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Souběžné dějiny SSSR a USA

Souběžné dějiny SSSR a USA

Dějiny USA v tomto třísvazkovém díle zpracoval André Maurois v jednom svazku, dějiny SSSR pak Louis Aragon ve dvou svazcích.

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Silné ženy, slabí muži - Sigrid-Maria Größing

Silné ženy, slabí muži - Sigrid-Maria Größing

Od Kleopatry po Wallis Simpsonovou, výrazné role některých žen v osudech předních mužů od starověku až po současnost

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Rudolf II. a jeho doba - Josef Janáček

Rudolf II. a jeho doba - Josef Janáček

Ve své nejnovější knize přistoupil Josef Janáček k zpracování životopisu císaře Rudolfa II. po svědomitém studiu dostupných pramenů. Vrací se k tematice, kterou se zabývá více než tři desítky let, a může proto zaujmout v mnohém směru vlastní postoj jak k životopisu císaře, tak k četným problémům rudolfínské epochy. Jeho plastický a výstižný portrét císaře Rudolfa II. je pozoruhodným příspěvkem k poznáni dynamického obsahu předbělohorské epochy.

kniha je na prodej
149,- Kč (6,21 €)
Rudolf - korunní princ a rebel - Brigitte Hamann

Rudolf - korunní princ a rebel - Brigitte Hamann

Biografie Habsburka, který svým životem i tragickou smrtí symbolizoval atmosféru zanikající středoevropské monarchie.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Průvodce dějinami evropského myšlení - Radislav Hošek, Jiří Cetl, Petr Horák & Jaroslav Kudrna

Průvodce dějinami evropského myšlení - Radislav Hošek, Jiří Cetl, Petr Horák & Jaroslav Kudrna

Od antiky po socialismus. Kdo jak uvažoval? Jak šel vývoj ve filozofii, myšlení, až do časů socialismu? Hlavní osobnosti jsou v knize!

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Po stopách římských tyranů - Vladimír Liška

Po stopách římských tyranů - Vladimír Liška

Autor se v knize zabývá nejkrutějšími vládci Říma. Seznámíme se blíže s Caesarem, Caligulou, Tiberiem, Nerem a dalšími

kniha je na prodej
79,- Kč (3,29 €)
Oživená minulost - C.W. Ceram (p)

Oživená minulost - C.W. Ceram (p)

Dějiny archeologie v obrazech

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Osobnosti ducha českých dějin - Jiří Fidler & Pavel Bělina

Osobnosti ducha českých dějin - Jiří Fidler & Pavel Bělina

Další díl edice Odkaz, ve kterém se čtenáři seznámí s významnými muži, kteří v různých historických etapách určovali duch a rytmus doby. Kniha začíná portrétem legendárního pražského biskupa, později svatořečeného Vojtěcha, obsahuje kupř. medailony J. A. Komenského, V. M. Krameria, F. Kafky, J. Seiferta a mnoha dalších.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Okradené hvězdy - Marie Kurková

Okradené hvězdy - Marie Kurková

Také jste byli okradeni? Také jste se museli poprat se zoufalstvím, beznadějí a bezmocí? Vězte, že podle policejních statistik byl v tomto státě okraden každý občan...

kniha je na prodej
49,- Kč (2,04 €)
Obrazový atlas starých civilizací - Anne Millard

Obrazový atlas starých civilizací - Anne Millard

Dávné civilizace, od Sumerů, žijících 3500 let před Kr., až k Inkům v 15. století po Kr. Fascinující svět dávných civilizací v přehledném a srozumitelném zpracování podle nejnovějších historických poznatků. Zjistíte: - kdo vynalezl první písmo - jak se žilo v přelidněném Římě - který čínský císař měl palác s tisícem ložnic - jak lidé poprvé přepluli Tichý oceán... Dozvíte se: - proč Egypťané stavěli pyramidy - jak se keltští válečníci připravovali na bitvu - kde byla postavena první indiánská města - kdy samurajští válečníci vybojovali první bitvu... Poznáte: - kde a kdy vznikla velká města a jak archeologické nálezy pomáhají osvětlovat minulost lidstva.

kniha je na prodej
149,- Kč (6,21 €)
Nemilované královny - Helga Thoma

Nemilované královny - Helga Thoma

Manželské tragédie evropských panovnických dvorů

kniha je na prodej
129,- Kč (5,38 €)
Muži a milenci českých královen - Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka & Jiří Mikulec

Muži a milenci českých královen - Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka & Jiří Mikulec

Historicky věrné portréty partnerů českých královen odhalují sňatkovou politiku předních evropských panovnických rodů.

kniha je na prodej
149,- Kč (6,21 €)
Metternich kontra Napoleon - Jan Halada

Metternich kontra Napoleon - Jan Halada

Publikace věnující se rakouskému šlechticovi, politikovi a diplomatovi Metternichovi, jeho životu, aktivitám, tomu jako se v jeho době dělala diplomacie, jeho vyrovnávaní se s Napoleonovou evropskou politikou a okrajově i jeho vztahu k ženám.

kniha je na prodej
49,- Kč (2,04 €)
KATO: Příběh opravdového člověka - Přemysl Vachalovský & John Bok

KATO: Příběh opravdového člověka - Přemysl Vachalovský & John Bok

Tato publikace má za účel osvětlit nevědomou spolupráci Jana Kavana s StB na přelomu 60. a 70. let.

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Jsou lidské dějiny zmanipulované? A kým? - Hartwig Hausdorf

Jsou lidské dějiny zmanipulované? A kým? - Hartwig Hausdorf

V této knize autor líčí setkání se záhadnou inteligencí, která od samého počátku naší civilizace ovlivňuje politiku a války, jinými slovy: manipuluje průběh našich dějin. Cizí, pravděpodobně mimozemská civilizace, je stále zde a tahá za nitky ve „hře“, v níž je v sázce moc nad naší planetou. Třetí svazek Tajemné historie tak představuje napínavý a překvapivý závěr celé trilogie.

kniha je na prodej
199,- Kč (8,29 €)
Jejich veličenstva pyramidy - Vojtěch Zamarovský

Jejich veličenstva pyramidy - Vojtěch Zamarovský

Klasické dílo populárně-naučné literatury o dějinách starověkého Egypta. Text rozdělen do tří tematických celků. První část obsahuje přehled objevitelů, výzkumníků a historiků, kteří se zabývali touto problematikou (od Herodota po zvučná jména představitelů moderní egyptologie). Druhá začleňuje hrobky egyptských faraonů do historického kontextu a třetí popisuje jednotlivé pyramidy v souladu s výsledky nejnovějších egyptologických bádání.

kniha je na prodej
49,- Kč (2,04 €)
Hrabě Monte Christo a ti druzí - Jiří Kovařík

Hrabě Monte Christo a ti druzí - Jiří Kovařík

Skutečné příběhy hrdinů románů Alexandre Dumase Královna Margot, Paní z Monsoreau, Josef Balsamo, Královnin náhrdelník, Hrabě Monte Christo: Markéta Navarrská, Boniface de La Mole, Bussy d´Amboise, Quélus, Vévoda de Guise, Hrabě Cagliostro, Madame du Barry, Hraběnka de La Motte, Edmund Dantes.

kniha je na prodej
99,- Kč (4,13 €)
Hovory s T. G. Masarykem - Karel Čapek

Hovory s T. G. Masarykem - Karel Čapek

Mimořádně ceněné dílo Karla Čapka vznikalo v letech 1928–1935 na základě rozhovorů s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. Spis vypovídá o prezidentově životě od dětství po jeho vstup do vysoké politiky. Seznámíme se s jeho pohledem na svět, s jeho ideály demokracie a humanismu a jeho politickými, náboženskými a filosofickými názory.

kniha je na prodej
69,- Kč (2,88 €)
Enigma 6 - Tajemství nadpřirozených sil - antologie

Enigma 6 - Tajemství nadpřirozených sil - antologie

V šestém díle Enigmy se ocitneme ve světě nadpřirozených jevů. Ani dnes, na prahu 3. tisíciletí, si neumíme vysvětlit mnohé jevy… A tak se na ně podíváme zblízka. Témat je dost: Legenda o Andělu a ďáblu, smrt v lidových legendách, zázraky a místa, kde se dějí, hypnóza, hádání minulosti a budoucnosti, Nostradamovy předpovědi, alchymisté, vampíři a upíři, nadpřirozené jevy, spojené se slavnými osobnostmi, jako třeba Sir Arthur Conan Doyle, spiritualismus, vnitřní hlasy, levitace, paranormální jevy, pradávné kulty, transatlantské kontakty, telepatie a mnoho dalších.

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Enigma 5 - Tajemství proroků - antologie

Enigma 5 - Tajemství proroků - antologie

Bohatě ilustrovaná a fotografiemi doplněná publikace o tajemných jevech a šarlatánech z celého světa. Některá věci se do dneška nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Dvacáté století: Moudrost indiánů o Spiritismus - komunikace se zemřelými? o Jógánanda o Krišnamúrti o New Age... Jevy současnosti: Bádání o anomálních jevech o Telepatie, jasnozřivost o Psychokineze - vědomí hýbá hmotou o Signály z vesmíru o Kontakt: setkání s UFO o Život na Marsu Poselství budoucnosti: Metody vizionářů o Cesty ducha: vědomí opouští tělo o Vykládání karet o Magické světy čísel o Strach ze zániku světa o Poselství z jiných dimenzí Život po smrti: Smrt - a co přijde po ní o Knihy mrtvých Proroci: Prorocká tradice o Věk proroků o Praví proroci - zfalšovaná proroctví.

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Enigma 4 - Tajemství civilizace - antologie

Enigma 4 - Tajemství civilizace - antologie

V tomto díle se vydáme po stopách jevů a magických sil, jež se promítají do každé civilizace. Všemu, co lidem poskytovala půda, rostlinám či kamenům, byl přisuzován božský původ. Umožňovaly léčit nemoci nebo dokonce spojení se zemřelými předky… Poznáme místa protkaná tajemstvím a magickými silami, některé katedrály, Buddhův chrám v Borobuduru, mayské zříceniny v Mexiku a Guatemale či chrám Slunce v Hatře a svaté město Řím. Vyzkoušíme vliv posvátných rostlin, pejot, mandragoru – pokrm bohů, ololiuqui – semena pravdy, stimul jihoamerických indiánů koka, šalvěj a konopí. Prozkoumáme záhadné objekty, lebky z křišťálu, prastaré mapy zobrazující moderní svět…

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Enigma 3 - Tajemství východu - antologie

Enigma 3 - Tajemství východu - antologie

Ve třetím dílu se vydáme na Východ, abychom lépe poznali tajemství, záhady a kulturu Orientu. Navštívíme obdivuhodné klenoty architektury, posvátné chrámy, kde se ponoříme do duchovního rozjímání a modliteb, potkáme slavné fakíry a jogíny, naučíme se orientovat v čakrách, mandalách a feng-šuej. Krůček po krůčku budeme odkrývat závoj, jenž nám dosud tajuplný Východ zahaluje. Poznáme prastará učení, nahlédneme do lékařských praktik a náboženských obřadů. Po celá staletí nás, děti Západu, uchvacují zmínky o exotickém životě a prostředí; vydejme se tedy k pramenům posvátné řeky Gangy, vyšplhejme na střechu světa -- Himálaje, prohlídněme si Zakázané město v Pekingu, nechme se očarovat bohyní Kálí...

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Enigma 2 - Tajemství západu - antologie

Enigma 2 - Tajemství západu - antologie

Druhý díl je věnován západní civilizaci. Vydáme se po stopách předků, prozkoumáme náboženské kořeny a civilizační zvyklosti, symboly a dosud neobjasněné jevy. Dozvíme se nová fakta o zakladateli křesťanství Ježíšovi a jeho následovnících. Odhalíme tajemství Keltů, templářských rytířů, nahlédneme do židovské mystiky a křesťanské kabaly. Proti náboženství stojí věda; spatříme zblízka práci alchymistů, astrologů, homeopatů i věštců. Zapojíme se do diskuse o tom, zda Zemi navštívili mimozemšťané... Publikace vám zprostředkuje výlet, který rozhodně stojí za to!

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Enigma 1 - Tajemství starověku - kolektiv autorů

Enigma 1 - Tajemství starověku - kolektiv autorů

V 1. dílu se vydáme po stopách bohů na místa, jež uctívali naši předkové a kde dodnes můžeme obdivovat klenoty architektury a vnímat atmosféru prodchnutou vírou jejich tvůrců. Navštívíme mj. Glastonbury, kde se toulá duch krále Artuše, Jeruzalém, pro nějž po staletí prolévají krev křesťané, muslimové a židé, Troju, dějiště antických dramat...

kniha je na prodej
299,- Kč (12,46 €)
Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

kniha je na prodej
79,- Kč (3,29 €)
Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Učebnice pro střední školy "Dějiny novověku" jsou součástí uceleného komplexu učebnic dějepisu pro střední školy. Tato učebnice navazuje na publikaci Dějiny středověku a zahrnuje dějiny Evropy od roku 1600 do předvečeru 1.světové války

kniha je na prodej
79,- Kč (3,29 €)
České země v době baroka - Jitka Lněničková

České země v době baroka - Jitka Lněničková

Jedna z mnoha knih literární série Dějiny v obrazech od Jitky Lněničkové.

kniha je na prodej
249,- Kč (10,38 €)
Aztékové - Původ, vzestup a pád národa Aztéků - George Clapp Vaillant

Aztékové - Původ, vzestup a pád národa Aztéků - George Clapp Vaillant

V jedenáctém století přišli Aztékové do údolí Mexika od severu a za necelých sto let vytvořili neobyčejně vyspělou civilizaci, která trvala až do španělské konkvisty. Její rozvoj a společenské organizace, náboženství, výtvarné umění, právní řád, zahraniční politiku a vojenskou organizaci podrobně zachycuje toto klasické dílo. Je doplěno řadou ilustrací, tabulkami, přehledy, mapkou a bibliografií.

kniha je na prodej
79,- Kč (3,29 €)
Alžběta a Essex - Lytton Strachey

Alžběta a Essex - Lytton Strachey

Historický románový esej o anglické renesanční královně Alžbětě a jejím mladém ambiciózním favoritovi, hraběti z Essexu provádí čtenáře epochou přelomu 16. a 17. století, která patří v dějinách k nejzajímavějším. Autor vypráví příběh rozporuplného vztahu, který poutal oba hlavní protagonisty. Představuje Alžbětin dvůr s řadou výrazných osobností, jako byl např. její dlouholetý rádce Burghley, rafinovaný královnin sekretář Robert Cecil, nebo filosof Francis Bacon. V příběhu se vydáváme s Essexem na válečné výpravy proti španělskému králi a irským rebelům, sledujeme Alžbětiny mistrné tahy při diplomatických jednáních. Pod lesklým povrchem dvorských zábav a ceremonielů vře tvrdý mocenský boj, do něhož jsou vtahovány různé oběti....

kniha je na prodej
59,- Kč (2,46 €)
Na stranu: produktů.

Nejprodávanější zboží v této kategorii

Copyright 2018 - 2021 © Zahrada.store