Kategorie      

Učebnice a slovníky

Úvod ANTIKVARIÁTUčebnice a slovníky
Zobrazené produkty 1 - 23 z celkových 23
Světová školní četba na dlani - Vlasta Hovorková

Světová školní četba na dlani - Vlasta Hovorková

Světová školní četba na dlani aneb obsahy z děl 300 světových spisovatelů. Dílo poskytuje základní přehled o současné i klasické literatuře a jejích významných autorech.

skladem
90,- Kč (3,75 €)
Slovník cizích slov - kolektiv autorů

Slovník cizích slov - kolektiv autorů

Slova známá & neznámá. Slovník obsahuje slova, jak je nacházíme všude kolem nás, v denním tisku, časopisech, při poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, jak se nám míhají před očima v obchodě, na ulicích, jak je slýcháme v rozhovorech. Bez nároků na stylistické hodnocení jsou uvedena slova spisovná, profesní i slangová, starší, nová i znovunalezená, některé zkratky a zkratková slova. Autoři se snažili vybrat především nové pojmy a zachytit nové významy.

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Slovník české literatury 1970-1981 - Vladimír Forst & kolektiv autorů

Slovník české literatury 1970-1981 - Vladimír Forst & kolektiv autorů

Básníci, prozaici, dramatici, literární vědci a kritici publikující v tomto období. Slovník vybavený úplnou bibliografií knižně vydaných prací uváděných autorů a nejdůležitější literaturou o nich, je určen všem, kdo se nějakým způsobem zajímají o naší současnou literaturu.

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery - José Silva

Silvova metoda kontroly mysli pro podnikatele a manažery - José Silva

Pomocí snadno osvojitelných technik objevte, jak spojovat logickou polovinu mysli s polovinou tvůrčí mysli, a zdokonalte své schopnosti soustředění, paměti a rozhodování.

skladem
79,- Kč (3,29 €)
Pravidla českého pravopisu - Školní vydání včetně dodatku - kolektiv autorů

Pravidla českého pravopisu - Školní vydání včetně dodatku - kolektiv autorů

Souhrnné vydání Pravidla českého pravopisu včetně dodatku. Vydáno Ústavem pro jazyk český AV ČR.

skladem
19,- Kč (0,79 €)
Pravidla českého pravopisu - školní vydání

Pravidla českého pravopisu - školní vydání

Podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1957.

skladem
29,- Kč (1,21 €)
Německy s úsměvem 2 - Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová & Lea Tesařová

Německy s úsměvem 2 - Dana Drmlová, Božena Homolková, Drahomíra Kettnerová & Lea Tesařová

Učebnice němčiny pro střední školy - 2.díl, lekce 11-22

skladem
69,- Kč (2,88 €)
Německy s úsměvem 1 (1996) - Dana Drmlová & kolektiv autorů

Německy s úsměvem 1 (1996) - Dana Drmlová & kolektiv autorů

Učebnice je zaměřená na komunikativní zvládnutí hovorového jazyka. Vede k získání zručností dorozumět se v základních životních situacích / představování se, na návštěvě, v obchodě, v restauraci, v hotelu, u lékaře, na poště atd. / poskytuje vhodný slovní materiál k nejčastějším tématům rozhovorů / rodina, bývání, volný čas, sport, hudba, cestovaní. Lekce: 1. Sind wir aber neugierig!, 2. Unsere Familie, 3. Zu Besuch, 4. Unsere Deutschstunde, 5. Guten Apetit!, Horst und Karin ziehen um, 7. Beim Artz, 8. Sport treiben oder einkaufen ?, 9. Ein Telefongespräch, 10. Eine Auslandsreise.

skladem
69,- Kč (2,88 €)
Německy s úsměvem 1 (1992) - Dana Drmlová & kolektiv autorů

Německy s úsměvem 1 (1992) - Dana Drmlová & kolektiv autorů

Učebnice je zaměřená na komunikativní zvládnutí hovorového jazyka. Vede k získání zručností dorozumět se v základních životních situacích / představování se, na návštěvě, v obchodě, v restauraci, v hotelu, u lékaře, na poště atd. / poskytuje vhodný slovní materiál k nejčastějším tématům rozhovorů / rodina, bývání, volný čas, sport, hudba, cestovaní. Lekce: 1. Sind wir aber neugierig!, 2. Unsere Familie, 3. Zu Besuch, 4. Unsere Deutschstunde, 5. Guten Apetit!, Horst und Karin ziehen um, 7. Beim Artz, 8. Sport treiben oder einkaufen ?, 9. Ein Telefongespräch, 10. Eine Auslandsreise.

skladem
69,- Kč (2,88 €)
Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy - Jindra Petáková

Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy - Jindra Petáková

Sbírka obsahuje 4 500 úloh. Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol. Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách. Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit. U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat. Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.

skladem
150,- Kč (6,25 €)
Literatura - přehled středoškolského učiva - Taťána Polášková, Dagmar Milotová & Zuzana Dvořáková

Literatura - přehled středoškolského učiva - Taťána Polášková, Dagmar Milotová & Zuzana Dvořáková

Učebnice poslouží nejen při pravidelné výuce literatury, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. V úvodu kapitoly je vždy zařazen tzv. historicko-společenský kontext. V něm jsou představeny základní atributy daného literárního období, které bylo vždy spjato s dobovými společenskými, kulturními a politickými událostmi. Text doprovází množství obrázků, které mají studentům ujasnit pohled na probíranou problematiku a ukázat ji na příkladech.

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Literární obsahy (nejen) pro maturanty - Dana Nováková

Literární obsahy (nejen) pro maturanty - Dana Nováková

Obsahy předních děl české a světové literatury v rozsahu odpovídajícím požadavkům pro složení maturitní zkoušky na všech typech škol. Kniha je doplněna o stručné životopisy jednotlivých autorů, bibliografií, ukázky díla a jeho zařazení do kontextu literatury.

skladem
199,- Kč (8,29 €)
Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Dějiny pravěku a starověku - Jan Souček

Učebnice probírá období od paleolitu do zániku západořímské říše v roce 476. Zatímco nejstarší dějiny člověka jsou vykládány chronologicky, výklad prvních civilizací a středověkých států jsou pojaty spíše teritoriálně. Každá kapitola je doplněna otázkami k opakování i k zamyšlení, zopakováním základních dat a nabídkou literatury k četbě.

skladem
79,- Kč (3,29 €)
Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Dějiny novověku - Miroslav Hroch

Učebnice pro střední školy "Dějiny novověku" jsou součástí uceleného komplexu učebnic dějepisu pro střední školy. Tato učebnice navazuje na publikaci Dějiny středověku a zahrnuje dějiny Evropy od roku 1600 do předvečeru 1.světové války

skladem
79,- Kč (3,29 €)
Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny - Petr Čornej, František Parkan, Ivana Čornejová & Milan Kudrys

Dějepis pro střední odborné školy - České a světové dějiny - Petr Čornej, František Parkan, Ivana Čornejová & Milan Kudrys

Tato učebnice je určena pro výuku dějepisu na všech typech středních odborných škol, které mají v učebním plánu vyučovací předmět dějepis. Zachycuje světové a české dějiny od nejstarších dob do současnosti ve vzájemných paralelách. Pro celou výuku je tak určena jedna učebnice

skladem
199,- Kč (8,29 €)
Čtenářský deník k literatuře v kostce - Marie Sochrová

Čtenářský deník k literatuře v kostce - Marie Sochrová

Čtenářský deník obsahuje výběr děl světové a české literatury. Pomůcka a vodítko pro čtenáře, průvodce literárními díly. Čtenářský deník je určen nejen studentům středních škol, ale i všem zájemcům o literaturu.

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol - Věra Martinková & Jitka Černíková

Čítanka 2 - pro 2. ročník středních škol - Věra Martinková & Jitka Černíková

Čítanka navazující na Čítanku 1. Obsahuje výňatky z českých i světových děl spadajících do 19. století, rozdělených podle uměleckých směrů či skupin: romantismus, realismus, májovci, ruchovci, lumírovci. Poslední kapitola je věnována slovenské literatuře.

skladem
199,- Kč (8,29 €)
Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl - Aleš Mareček & Jaroslav Honza

Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl - Aleš Mareček & Jaroslav Honza

Druhý díl zahrnuje zbývající poznatky z obecné chemie, chemii přechodných prvků, úvod do studia organické chemie, uhlovodíky, jejich zdroje a názvosloví

skladem
129,- Kč (5,38 €)
Český jazyk 5 - Eva Hošnová

Český jazyk 5 - Eva Hošnová

Tato učebnice je závěrečnou částí ucelené řady učebnic pro výuku českého jazyka na prvním stupni ZŠ.

skladem
149,- Kč (6,21 €)
Český jazyk - Vlastimil Styblík & Jiří Melichar

Český jazyk - Vlastimil Styblík & Jiří Melichar

Český jazyk - rozšířený přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Český jazyk - přehled středoškolského učiva - Drahuše Mašková

Český jazyk - přehled středoškolského učiva - Drahuše Mašková

Příprava k maturitě - zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.

skladem
99,- Kč (4,13 €)
Angličtina na rovinu - Darren Crown

Angličtina na rovinu - Darren Crown

Kniha lehce humoristickou formou pojednává o typických problémech, na které narážejí čeští studenti angličtiny na všech úrovních, a poskytuje praktické, srozumitelné rady, jak je překonat. Autor se zároveň snaží, aby si čtenáři uvědomili, že učení jazyka může a mělo by být především zábavou a koníčkem, neboť pouze tak může vést k nějakým výsledkům.

skladem
129,- Kč (5,38 €)
Na stranu: produktů.
Copyright 2018 - 2022 © Zahrada.store