Kategorie      
Novinky
Online platby

Od 7.září 2023 můžete platit objednávky online, přímo platební kartou nebo se můžete přesměrovat přímo do vaší banky.   Službu poskytuje PayU.   A zároveň v provozovně přijímám mimo hotovosti i platební karty.   Jaroslav Klečka,...

více

Náboženská literatura

Úvod ANTIKVARIÁTNáboženská literatura
Zobrazené produkty 1 - 48 z celkových 90
Zobrazit stranu: 1 2 »
Ztraceni v bouři - Maria Grace Dateno

Ztraceni v bouři - Maria Grace Dateno

Caleb, Hana a Noe stůj co stůj potřebují zjistit, jak se dostat do dávné doby, v níž se před krátkým časem zničehonic ocitli. Poté, co se jim to nakonec podaří, se jejich cesty protnou s chlapcem Jonatanem a zažijí s ním velké dobrodružství, když musejí všichni čtyři čelit úplně sami prudké bouřce. Ta jejich cesty velmi zklikatí, zavede je dokonce až do Kány Galilejské, a oni tak zažijí netušená setkání a vyslechnou příběhy přímých svědků několika Ježíšových zázraků.

skladem
99,- Kč (4,50 €)
Znamení doby

Znamení doby

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Živá voda pro duši - Bruno Ferrero

Živá voda pro duši - Bruno Ferrero

Autor velice úspěšných sbírek příběhů připravil další knihu krátkých vyprávění, která vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a vzájemných lidských vztahů. Příběhy, doplněné barevnými fotografiemi, jsou určeny čtenářům, kteří rádi čtou krátké příběhy k zamyšlení o životě, vlastnostech a jednání člověka.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Zahrada Mariánská - Julius Zeyer

Zahrada Mariánská - Julius Zeyer

Mariánská zahrada je báseň psaná prózou, která seznamuje čtenáře s biblickým příběhem o životě Marie, matky Kristovy.

skladem
49,- Kč (2,23 €)
Záblesky z temného dolu - ThDr. Antonín Huvar

Záblesky z temného dolu - ThDr. Antonín Huvar

Není to jen zajímavá část autorova života. Odzrcadluje stejně tíživě prožitá léta i ostatních spolubratří. Je to svazek, který obsahuje úvahy, referáty, filozoficko - pedagogické výklady, které byly náplní volného času mezi směnami. Proto v žádném případě nepovažuje nikdo tuto dobu za ztracenou, i když jsme byli těmi posledními, kdo si mohl leccos v životě upravovat nebo diktovat. Tmavý důl ve Rtyni v Podkrkonoší - jinak důl hrůzy a smrti. A přece v něm tolik požehnání. Originály, které jsou zachyceny na různých cárech papíru tak, jak jej bylo možno zcizit bachařům, zachyceny mikropísmem, načichlých potem bot, ve kterých byly přenášeny, skýtají nyní pravdivý obraz nitra, naplněného živou vírou i láskou, která se musela přelévat do několika oddaných skautských duší. Všechny stránky jsou neseny tou jedinou touhou nemyslet na sebe a dávat bratřím. Je zajímavá i bohatost slohu, který je otištěn bez jakéhokoliv ,zásahu cenzur. Představuje dokumenty kruté krásy kněžského stěsnaného života v podsvětí.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Z růže kvítek vykvet nám

Z růže kvítek vykvet nám

Soubor kreseb a textů

skladem
20,- Kč (0,91 €)
Vítězství kříže - Václav Verdén

Vítězství kříže - Václav Verdén

Upomínkový sborník prací Václava Verdéna na I.celostátní sjezd katolíků v ČSR.

skladem
30,- Kč (1,37 €)
Vím, komu jsem uvěřil - Josef Hrdlička

Vím, komu jsem uvěřil - Josef Hrdlička

Přehled nejdůležitějších výroků, podobenství a příběhů ze života Ježíšova a prvotní církve.

skladem
20,- Kč (0,91 €)
Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky - Josef Soukup

Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky - Josef Soukup

Původní znění textu proneseného ve Znojmě v květnu 1969 pro knižní vydání upravil Pavel Zahradníček.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
V Boží blízkosti - Karel Herbst

V Boží blízkosti - Karel Herbst

Na minutu s Karlem Herbstem. Karel Herbst čtenářům nabízí sto krátkých laskavých zamyšlení nad nejrůznějšími skutečnostmi lidského života, a to jak toho běžného, tak i duchovního. Vychází při tom z biblických příběhů a z jednání biblických postav i samého Boha. V jednotlivých kapitolkách knížky najdeme ctnosti i nectnosti, činy Boží i činy lidí a témata jako např.: radost, úzkost, zklamání, pomluva, lhostejnost, soucit, solidarita, nezištnost, pohostinnost, skromnost, milosrdenství, velkorysost, hněv, závist, přátelství, bolest, oběť, Boží království a mnoho dalších.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
U Srdce matčina - Ignác Miklík

U Srdce matčina - Ignác Miklík

Autorův spisek o úctě k nejčistšímu srdci Panny Marie obsahuje dějiny úcty a pobožnosti k Srdci Matky Páně.

skladem
200,- Kč (9,10 €)
Tvář plná světla - Marie Holková

Tvář plná světla - Marie Holková

Víme, čím žije a mohutní zelený strom. Zemí vláhou, slunečním světlem. Odkud však povstávají a čím sílí Boží svatí? Jedním z nejvýraznějších světců je František Saleský. Z jakých kořenůvyrůstala tato vyjímečná osobnost? Nahlédněme průrvou času do dávné minulosti, abychom si přiblížili Františkův příchod do života, jeho dětství a mládí. V polovině prosince 1598 přibyl František do Říma v doprovodu věrného Jiřího, který měl už nižší svěcení a směl nosit kleriku. Přidali se k nim dva známí, cestující též do Věčného města. V Modeně se pak František sešel s bratrem Ludvíkem a jeho dvěma mladými přáteli, takže do Říma dojel s celou družinou Savojanů. Nejel tam pro zábavu, ale aby informoval papeže Klementa VIII. o záležitostech ženevské diecéze. K audienci se dostal až 15. ledna 1599. O dva měsíce později byl přijat k druhé audienci, při níž předal svatému Otci písemnou biskupovu žádost s návrhem jmenovat probošta Františka de Sales za koadjutora a za nástupce v případě, že on sám bude odvolán na věčnost. Bylo nutné, aby se kandidát na biskupství podrobil zkoušce. Examen se konal 22. března před papežem za přítomnosti mnoha církevních hodnostářů. Otázky z oboru teologie mu mohl klást kdokoli z nich. Před touto zkouškou se František modlil: "Pane, který ve své všemohoucnosti všechno víš předem, prosím tě, nedovol, abych tu zkoušku udělal, jestliže bych pak měl být biskupem neužitečným a nepečoval dobře o duše. V takovém případě nechť raději odejdu s hanbou!"

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Synci - Antonín Huvar

Synci - Antonín Huvar

Tato příručka vyrůstá nenápadně z pohybu synků ve Velké Bystřici

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Svatý Vincenc de Paul - Karel Dachovský

Svatý Vincenc de Paul - Karel Dachovský

Životopis francouzského kněze XVI.století

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Svatý papež Pius X. - P. Karel Dachovský

Svatý papež Pius X. - P. Karel Dachovský

Životopis svatého papeže, který zemřel po vypuknutí první světové války. Reformoval církev a postupoval proti nesprávným naukám. Zázračně uzdravoval.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Svatý Norbert - Karel Dachovský

Svatý Norbert - Karel Dachovský

Přijal kněžství, rozdal všechen majetek a stal se kazatelem. V roce 1120 se s několika společníky usadil Prémontré u Laonu. Společenství přijalo řeholi svatého Augustina a usilovalo naplnit půvosní řeholní ideál, tedy posvěcováním vlastní osoby posvětcovat své okolí. Zakladatel řádu premonstrátů.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Svatý Mikuláš z Flüe - Zdislav Škrabal

Svatý Mikuláš z Flüe - Zdislav Škrabal

Švýcarský národní svatý - životopis

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Svatý František Xaverský - Karel Dachovský

Svatý František Xaverský - Karel Dachovský

Životopis sv. Františka Xaverského. Životopis jezuity – misionáře 16. století. Působil deset let v Indii, v dnešním Malajsku, Indonésii. Byl prvním misionářem – Evropanem, který pronikl do vnitrozemí Japonska. Kněz, který pokřtil v historii nejvíce lidí.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Sv. Jan Vianney - Farář arský - Karel Dachovský

Sv. Jan Vianney - Farář arský - Karel Dachovský

Životopis

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Sv. Bernard z Clairvaux - Karel Dachovský

Sv. Bernard z Clairvaux - Karel Dachovský

Životopis významného člověka 12. století, který hluboce ovlivnil duchovní a politickou tvářnost Evropy. Byl členem řádu cisterciáků a zakladatelem 160 klášterů.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Slovo na cestu

Slovo na cestu

Jistě jste již slyšeli, že Bible je nejpřekládanější a nejčtenější kniha na světě. Přesto je ještě mnoho lidí - především v naší zemi, kteří ji neznají. Dlouho byla těžko dostupná a mnozí z těch, kteří ji získali a chtěli ji přečíst, ji odložili, protože, je nezaujala; byla totiž psána ve staré češtině. V posledních letech patří ve světě mezi nejprodávanější Bible právě ty, které jsou přeloženy do parafrázovaného jazyka. Jsou to texty, které nepotřebují žádný výklad, a tak jim rozumí i ten, kdo s Biblí a křesťanstvím nepřišel nikdy do styku. Bible je sama o sobě ,,Velkou knihou, která káže.“ V tomto svazku se k nám dostává zatím jen jedna část Bible - Nový zákon, který zachycuje život a působení Ježíše Krista a vznik křesťanství. Bible však není jen pouhá historická kniha. Odedávna je nazývána Božím slovem, protože je to skutečný Boží dopis lidem. Její znalost nepatří jen k základnímu poznání vzdělaného člověka, ale přináší čtenáři radost, pokoj a odkrývá smysl života.“

skladem
150,- Kč (6,82 €)
Setkání s pastýři - Maria Grace Dateno

Setkání s pastýři - Maria Grace Dateno

Sourozenci Caleb, Anna a Noe se záhadným způsobem zničehonic ocitají v dávné době, která je sice vzdálená, ale přece velmi blízká... Prožij společně s nimi jeden z nejkrásnějších příběhů evangelia!

skladem
99,- Kč (4,50 €)
Sen starého muže - John Henry Newman

Sen starého muže - John Henry Newman

Modlitba umírajícího ve formě básně.

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Satan na svaté hoře

Satan na svaté hoře

Uzdravení posedlé Juliány Steimlové na Svaté Hoře r. 1881. Případ bavorské dívky, která od svých osmi let byla posedlá ďáblem, a velice trpěla až do svých bezmála dvaceti let, kdy byla na známém mariánském poutním místě Svatá Hora u Příbrami úspěšně exorcizována, nám díky detailnímu a pečlivému zpracování redemptoristy Josefa Miklíka (1883 - 1946) vyvstává živě před očima. P. Miklík věnoval neobyčejnou pozornost svědomitému ověřování každého údaje, zkoumáním celého případu do všech jednotlivostí a korespondencí i osobními rozhovory se zúčastněnými svědky strávil dva roky. Ale není to jen vyprávění o této hrozivé události, co nám nabízí tato kniha, je to rovněž neobyčejné svědectví o síle svátostného katolického kněžství, o hrůze a strachu, která jímá ďábla v přítomnosti kněze, kterak se bojí jeho posvěcených rukou, jimž Kristus skrze svátost pomazání na kněze udělil takovou moc, a předmětů, jichž se ruce knězovy dotýkají a které žehnají. Velice poučné je též stručné uvedení do problematiky posedlosti zlými duchy a jejich vymýtání v kontextu Nového zákona. Nic se neděje bez Božího dopuštění, ale to nijak neumenšuje hrozivou realitu zápasu, který satan svádí o duše, a když někdy zvolí i takto mimořádnou a vnějškově nápadnou až skandální formu, neznamená to, že by vskrytu a tajně bojoval svými osvědčenými prostředky o něco méně. I takové je poselství, které můžeme z příběhu Juliániny posedlosti vyčíst.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Radost - Josef Volhejn

Radost - Josef Volhejn

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Psancem - Heřman Josef Tyl

Psancem - Heřman Josef Tyl

Vlastní životopis tepelského opata Heřmana Josefa Tyla. Na opatu Tylovi je obdivuhodné jeho vlastenectví, češství, které ačkoliv neustupovalo ze svých pozic, zahrnovalo přístup k Němcům oproštěný od předsudků a nevraživosti. Týkalo se to nejen situací za války, ale i přístupu k Němcům odsunutým po jejím skončení z tepelského pohraničí a zvláště k německým tepelským řeholním spolubratřím. Otec Heřman byl vzorem kladného přístupu ke všem lidem: pro spolubratry bylo každé setkání s ním zážitek, věřící si ho oblíbili natolik, že ho od sebe mnohdy nechtěli ani pustit, s láskou na něj vzpomínají pochopitelně také spoluvězni za Německa i z vězení za komunismu. Práci Heřmana Tyla lze v jistém smyslu srovnat se zakladatelským úsilím Hroznatovým, bez jehož úsilí by česká Teplá patrně neexistovala. Otec opat psal své vzpomínky v sedmdesátých letech dvacátého století, vycházejí ale teprve nyní.

skladem
200,- Kč (9,10 €)
Příspěvek k historii Svatého Hostýna

Příspěvek k historii Svatého Hostýna

Přehled historie Svatého Hostýna od :prvopočátku" až po současnost, bohatá fotografická příloha

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Přirozená výchova k vůdcovství - Antonín Huvar

Přirozená výchova k vůdcovství - Antonín Huvar

Kniha o křesťanské výchově člověka, od batolete až do stáří podle pohledu autora.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Poutník vypráví o své cestě k bohu

Poutník vypráví o své cestě k bohu

Poutavé vyprávění ruského pravoslavného poutníka z 19. století o tom, jak hledal nepřetržitou modlitbu Srdce, ke které nás vybízí Nový zákon. Našel ji v opakování Ježíšovy modlitby, která ho nejednou zachránila na jeho cestách. Podivuhodné příběhy a události, se kterými se poutník na své cestě po Rusku setkal, se v jeho vyprávění prolínají s hlubokými poučeními o duchovní cestě k Bohu. Z celé knihy neustále promlouvá přirozená a laskavá moudrost člověka opravdově hledajícího Boha. Pro čtenáře, který hledá individuální, vnitřní stezku k Bohu, je vyprávění dobrou praktickou učebnicí zejména tehdy, je-li křesťanského založení.

skladem
700,- Kč (31,82 €)
Poutní místa Moravy a Slezska - František Odehnal

Poutní místa Moravy a Slezska - František Odehnal

Kniha známých i méně známých poutních míst na Moravě a ve Slezsku. Toto třetí vydání obsahuje velké množství obrazového materiálu.

skladem
125,- Kč (5,69 €)
Poselství nebeského otce - Zdenko Singer

Poselství nebeského otce - Zdenko Singer

Autor zaznamenává sdělení Nebeského otce, které přijal v době od 29.5.1989 do 29.5.1990 v Kanadě.

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Posel pravdy 1938

Posel pravdy 1938

Týdeník k probouzení duší, ročník IV., svázaný celý rok čísla 1-52

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Posel pravdy 1937

Posel pravdy 1937

Týdeník k probouzení duší, ročník III., svázaný celý rok 1-52

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Popelka nazaretská - Václav Renč

Popelka nazaretská - Václav Renč

Popelka nazaretská, která nezapře ducha českého baroka, je nejznámějším dílem Václava Renče. Skladba vznikla v komunistickém kriminále "zapsaná do paměti... v nejnaprostější samotě samotě... už ve vyšetřovacích vazbách". Básník ji po svém návratu z vězení (1951 - 1962) nijak neupravoval. V dopise literárnímu kritikovi Jaroslavu Medovi, v době prvního vydání knihy, o tom Renč napsal: "Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu i onde by byla namístě menší korektura."

skladem
80,- Kč (3,64 €)
Paradoxní Bůh křesťanství - Efraim

Paradoxní Bůh křesťanství - Efraim

Bratr Efraim, zakladatel společenství Blahoslavenství, nám nabízí sbírku svých myšlenek.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
P. Paul Marx OSB - Karel Dachovský #1

P. Paul Marx OSB - Karel Dachovský #1

Paul Marx byl americký kněz, zakladatel největší proti interrupční organizace na světě, Human Life International. Udělal pro záchranu nenarozených nejvíc ze všech lidí, byl statečným bojovníkem za nenarozený život.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
P. Paul Marx OSB - Karel Dachovský

P. Paul Marx OSB - Karel Dachovský

Paul Marx byl americký kněz, zakladatel největší proti interrupční organizace na světě, Human Life International. Udělal pro záchranu nenarozených nejvíc ze všech lidí, byl statečným bojovníkem za nenarozený život.

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Otec a magister - Candido de Dalmases

Otec a magister - Candido de Dalmases

Životopis a základy spirituality sv. Ignáce z Loyoly

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Osvěžení pro duši - Bruno Ferrero

Osvěžení pro duši - Bruno Ferrero

Soubor laskavých příběhů populárního autora Bruna Ferrera navazuje na řadu příběhů Příběhy pro potěchu duše, Paprsek slunce pro duši a Živá voda pro duši a dalších. . V krátkých obrazných podobenstvích i příbězích z reálného života nahlédneme do světa lidí, v němž má hodnotu především to, co je neviditelné: lidský vztah, pevné přátelství, schopnost obětovat se pro druhé a krása srdce. Knihu lze číst jako duchovní četbu, slovo před spaním, ale je možné ji také věnovat jako dárek přátelům.

skladem
50,- Kč (2,28 €)
Osudy odvážných - Pierre Lefévre

Osudy odvážných - Pierre Lefévre

48 křesťanských osobností dějin. Kniha malých portrétů velkých osobností křesťanské duchovní tradice. Francouzský autor známý u nás především sbírkami krátkých příběhů zvolil i tentokrát lehkou a čtivou formu přístupnou všem čtenářům. Svatý Šimon Petr * Svatý Irenej * Svatý Cyprián * Svatý Řehoř Iluminátor * Svatý Jan Zlatoústý * Konstantin * Svatý Patrik * Svatý Lev Veliký * Svatý Ansgar * Svatý Alfréd Veliký * Svatý Václav * Silvestr II. * Svatý Štěpán Uherský * Svatá Hildegarda * Svatý Tomáš Becket * Svatý Anselm z Canterbury * Svatý Antonín z Padovy * Svatý Bonaventura * Jan z Monte Corvino * Svatá Brigita Švédská * Svatá Anděla Mericiová * Svatý Jan z Boha * Svatá Terezie z Avily * Svatý Jan od Kříže* Svatý Pius V. Svatý Filip Neri * Řehoř XV. * Svatý Petr Klaver * Svatý Jan Křtitel se la Salle * Pavlína Jaricotová * Svatý Jan Maria Vianney * Svatý Serafím ze Sarova * Svatý Antonín Maria Klaret * Bedřich Ozanam * Pius IX. * Damián de Veuster * Henri Dunant * Vladimír Solovjev * Svatý Pius X. * Pius XI. * Jakub Alberione * Kardinál Stepinac * Svatý Maxmilián Kolbe * Svatá Edita Steinová * Jacques Maritain * Matka Tereza * Abbé Pierre * Alexandr Solženicyn

skladem
100,- Kč (4,55 €)
Nový zákon

Nový zákon

skladem
49,- Kč (2,23 €)
Noc zpovědníka -Tomáš Halík

Noc zpovědníka -Tomáš Halík

V šestnácti esejích této knihy čtenář nalezne kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství, laskavě humorné šlehy do vlastních řad, filozofické meditace nad paradoxními biblickými výroky i psychologické postřehy z autorovy dlouholeté zkušenosti při duchovním doprovázení lidí, stojících mezi vírou a pochybností a hledajících odpovědi na vážné životní otázky.

skladem
150,- Kč (6,82 €)
Neumlčená II. - Václav Vaško

Neumlčená II. - Václav Vaško

Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. Je to dílo v každém případě ojedinělé. Snaží se zachytit dějiny katolicismu po r. 1945. Velká pozornost je věnována slovenskému katolictví, autor se v hlubokém exkurzu vrací ke vzniku a vývoji Slovenského štátu. Rozděluje spravedlivě světla a stíny u církevní hierarchie, kritické výtky neušetří ani některé proudy vatikánské diplomacie. Shromáždil k tématu úctyhodné množství faktografického materiálu, které je bohatší o autorovu osobní zkušenost, neboť v době, kterou popisuje (tj. léta 1945–50) byl nejen pozorovatelem, ale přímým aktérem angažovaným v církevním dění. Čtenář v této knize vedle osvěžení a oprášení starších vědomostí najde i nové poznatky a poučení ze života naší církve v této komplikované době.

skladem
150,- Kč (6,82 €)
Na stranu: produktů.
Zobrazit stranu: 1 2 »

Nejprodávanější zboží v této kategorii

Copyright 2018 - 2023 © Zahrada.store